Teknoloji

Windows’un Kısa Yolları ve Windows İp uçları

Bilgisayarımızın olmazsa olmazı kısa yol tuş kobinasyonları

Control (Ctrl- Kontrol) + X : Bir öğeyi başka bir konuma yapıştırmak, taşımak üzere Seçtiğimiz öğeyi kesmeye yarayan kısayoldur. Bu kısayol genellikle tüm programlarda aynı işlevi görür. Control (Ctrl- Kontrol) + C (veya Control (Ctrl- Kontrol) + Insert) Seçili öğeyi kopyalamaya yarar. Bu kısayol genellikle tüm programlarda aynı işlevi görür. Control (Ctrl- Kontrol) + V (veya Shift + Insert) Kopyalanan bir öğe varsa yapıştırmak için kullanılır. Bu kısayol genellikle tüm programlarda aynı işlevi görür.Control (Ctrl- Kontrol) + Z Yapılan bir işlemi geri almak için kullanılır. Bu kısayol genellikle tüm programlarda aynı işlevi görür.

Alt + Tab: Uygulamalar (açık olanlar) arasında geçiş yapmamızı sağlar.Alt + F4: Açık olan uygulama penceresini yada programı kapatır. Windows logo tuşu + L: Bilgisayarın başından ayrılmak zorundasınız ve misafirleriniz var bilgisayarı kitleyip gidemeyeceğinize göre Bilgisayarınızı bu kısa yol ile kitleyebilirsiniz. Windows logo tuşu + D: Masaüstünü görüntüleyip gizleyebilirsiniz.. Örneğin bir çalışma üzerindesiniz bütün pencereler açılmış ancak masaüstünden bir şey görmeniz gerekiyor. O halde bu kısayol işinizi görür.

F tuşları her programda olduğu gibi fonksiyon tuşlarıdır. Bu tuşlara tanımşlanmış görevleri yapmakla yükümlüdürler. Biz burada F tuşlarını Windows için yorumlayacağız.F2 Bir öğe üzerinde iken yaparsak öğeyi yeniden adlandırabiliriz bu kısayol sayesinde. F3 Dosya Gezgini’nde dosya yada klasör isimleri girerek arama yapabiliriz. F4 Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini görüntüler. F5 Açık olan bir pencereyi yeniler. Refresh yapar.F6 Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında geçiş yapmamızı sağlar. F10 Etkin uygulamada Menü çubuğunu etkinleştirmek için kullanılır.

Alt + F8 Parolamızı oturum açma ekranında gösterebiliriz. Alt + Esc Öğeler arasında, açılış sırasına göre geçiş yapar.Alt + altı çizili harf Bu harfle alakalı komutu yerine getirir. Alt + Enter Seçili öğenin özelliklerini görüntüleyebilriz. Yani sağ tıklayıp özelliker açtığımız ekranı getirir. Alt + Ara çubuğu Etkin pencerenin yada ugulamanın kısayol menüsünü görmemizi sağlar. Alt + Sol ok: Geri döner. Alt + Sağ ok: İleri gider.Alt + Page Up: Bir boy ekran yukarı gider.Alt + Page Down: Bir boy ekran aşağı gider.

Control (Ctrl- Kontrol) + F4: Etkin belgeyi kapatır. Control (Ctrl- Kontrol) + A: Hemen hemen her uygulamada olduğu gibi bu uygulamadada hepsini seç demektir.Control (Ctrl- Kontrol) + D (veya Delete) : Seçili öğeyi silerek Geri Dönüşüm Kutusu’na göndermemizi sağlar.Control (Ctrl- Kontrol)+R (veya F5): Etkin pencereyi yenilemek için alternatif bir kullanım yöntemi. Control (Ctrl- Kontrol) + Y: Bir eylemi yinelemek istediğimizde kullanılabilir.. Control (Ctrl- Kontrol) + Sağ ok: Yanıp sönen imleci bir sonraki sözcüğün başına taşıyamaya yarar. Control (Ctrl- Kontrol) + Sol ok: Yanıp sönen imleci bir sonraki sözcüğün başına taşımaya yarar. Control (Ctrl- Kontrol) + Aşağı ok: Yanıp sönen imleci bir sonraki paragrafın başına taşır. Control (Ctrl- Kontrol) + Yukarı ok: Yanıp sönen imleci bir önceki paragrafın başına taşır. Control (Ctrl- Kontrol) + Alt + Sekme tuşu(Tab): Tüm açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını kullanabiliriz.

Alt + Shift + ok tuşları: Başlat menüsünde odaktaki bir grubu veya kutucuğu belirtilen yönde taşımak için kullanılır. Control (Ctrl- Kontrol) + Shift + ok tuşları: Bir kutucuk Başlat menüsünde odaklıyken, bu kutucuğu klasör oluşturmak için başka bir kutucuğun içine taşıyabliriz. Control (Ctrl- Kontrol) + ok tuşları: Başlat menüsünü açıkken yeniden boyutlandırabiliriz. Yukarı veya aşağı yönde küçültüp büyütebiliriz. Control (Ctrl- Kontrol) + ok tuşu (bir öğeye geçmek için) + Ara çubuğu: Pencerede veya masaüstünde ayrı ayrı birden çok öğe seçebiliriz.. Control (Ctrl- Kontrol) + Shift ve bir ok tuşu: Metin bloğu seçer.Yani bir meitn alanında metin seçici olarak kullanabiliriz. Control (Ctrl- Kontrol) + Esc: Başlangıç çubuğu ekranımızı getirir.. Control (Ctrl- Kontrol) + Shift + Esc: Görev Yöneticisi’ni açmak için kullanılır. Control (Ctrl- Kontrol) + Shift: Birden fazla klavye düzeni kullanılabilir halde olursa bu düzeni kurma işine yarar. Control (Ctrl- Kontrol) + Ara çubuğu: Çince giriş yöntemi düzenleyicisini (IME) açar yada kapatır.Shift + F10: Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüler. Shift ve bir ok tuşu: Pencerede veya masaüstünde birden fazla öğe seçin veya bir belge içinde metin seçebiliriz. Shift + Delete: Seçili öğeyi hiç geri dönüşüm kutusuna göndermeden direkt siler. Esc tuşu: Escape yani vazgeç demektir. Geçerli görevi durdurmak veya görevden vazgeçtiğimizi belirtmek için kullanılır. PrtScn SysRq: Tüm ekranınızın ekran görüntüsünü alıp panoya kopyalayar. Kopyaladıktan sonra bir grafik programına yapıştırırsanız ekranın görüntüsünü aldığınızı görürsünüz. Windows logo tuşu: Başlangıç çubuğu ekranını açar veya kapatır. Windows logo tuşu + A: İşlem Merkezi’ni açar. Bu işlem merkezinde uçak modu, ağ bağlantıları, bluetooth, Mobil etkin nokta, Monitör ve gece ışıklandırması menüsüdür. Windows logo tuşu + B: Odağı bildirim alanına getirir. Control (Ctrl- Kontrol) + C (veya Control (Ctrl- Kontrol) + Insert): Seçili metni kopyalar.Control (Ctrl- Kontrol) + V (veya Shift + Insert): Seçili metni yapıştırır.Control (Ctrl- Kontrol) + M: İşaret moduna girin.Alt + seçim tuşu: Blok modunda seçimi başlatır.Ok tuşları: Yanıp sönen imleci belirtilen yönde hareket eettirmek için kullanılır. Page up tuşu: Yanıp sönen imleci bir sayfa yukarı taşımak için kullanılır..Page down tuşu: Yanıp sönen imleci bir sayfa aşağı taşımak için kullanılır.Control (Ctrl- Kontrol) + Home (İşaret modu): Yanıp sönen imleci ara belleğin başına taşımak için kullanılır..Control (Ctrl- Kontrol) + End (İşaret modu): Yanıp söenen imleci ara belleğin sonuna taşımak için kullanılır.Control (Ctrl- Kontrol) + Yukarı ok: Çıkış geçmişinde bir satır yukarı gider. Control (Ctrl- Kontrol) + Aşağı ok: Çıkış geçmişinde bir satır aşağı gider.Control (Ctrl- Kontrol) + Home (Geçmişte gezinme): Komut satırı boş ise, görünüm penceresini ara belleğin başına Aksi takdirde, komut satırında yanıp sönen imlecin solundaki tüm karakterleri siliniz.Control (Ctrl- Kontrol) + End (Geçmişte gezinme): Komut satırı boş ise, görünüm penceresini komut satırına taşıyın.Aksi takdirde, komut satırında yanıp sönen imlecin sağındaki tüm karakterleri siler F4: Etkin listedeki öğeleri görüntüleyin. Control (Ctrl- Kontrol) + Sekme: Sekmelerde ileriye doğru gider. Control (Ctrl- Kontrol) + Shift + Sekme: Sekmelerde geriye doğru gider. Control (Ctrl- Kontrol) + sayı tuşu (1-9 arasındaki sayılar): İşaretlediğimiz sekmeye geçiş yapmamızı sağlar. Shift + Sekme (Tab): Seçeneklerde geriye doğru gidin. Ara Çubuğu: Etkin seçenek bir onay kutusu ise, onay kutusunu seçer yada temizler. Backspace: Farklı Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse, bir üst düzeydeki klasörü açar. Ok tuşları: Etkin seçenek bir seçenek düğmeleri grubuysa, bir düğme seçer. Alt + D: Adres çubuğunu seçin. Control (Ctrl- Kontrol) + E Arama kutusunu seçin. Control (Ctrl- Kontrol) + F Arama kutusunu seçin. Control (Ctrl- Kontrol) + N Yeni bir pencere açın. Control (Ctrl- Kontrol) + W Etkin pencereyi kapatın. Control (Ctrl- Kontrol) + fare kaydırma tekerleği Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirin. Control (Ctrl- Kontrol) + Shift + E Tüm klasörleri seçili klasörün üzerinde görüntüleyin. Control (Ctrl- Kontrol) + Shift + N Yeni klasör oluşturun.Num Lock + yıldız işareti (*) Tüm alt klasörleri seçili klasörün altında görüntüleyin. Num Lock + artı işareti (+)Seçili klasörün içeriğini görüntüleyin. Num Lock + eksi işareti (-) Seçili klasörü daraltın. Alt + P Önizleme panelini görüntüleyin. Alt + Enter Seçili öğenin Özellikler iletişim kutusunu açın. Alt + Sağ ok Sonraki klasörü görüntüleyin. Alt + Yukarı ok Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüleyin. Alt + Sol ok Önceki klasörü görüntüleyin. Backspace Önceki klasörü görüntüleyin. Sağ ok Geçerli seçimi gösterin (daraltıldıysa) veya ilk alt klasörü seçin. Sol ok Geçerli seçimi daraltın (genişletilmişse) veya klasörün içinde bulunduğu klasörü seçin. End tuşu Etkin pencerenin en altını görüntüleyin. Home tuşu Etkin pencerenin en üstünü görüntüleyin. F11 Etkin pencerenin ekranı kaplamasını sağlayın veya etkin pencereyi simge durumuna küçültün. Windows logo tuşu + Sekme Görev görünümünü açın.Windows logo tuşu + Control (Ctrl- Kontrol) + D  masaüstü ekleyin. Windows logo tuşu + Control (Ctrl- Kontrol) + Sağ ok Sağda oluşturduğunuz sanal masaüstleri arasında geçiş yapın. Windows logo tuşu + Control (Ctrl- Kontrol) + Sol ok Solda oluşturduğunuz sanal masaüstleri arasında geçiş yapın. Windows logo tuşu + Control (Ctrl- Kontrol) + F4 Kullandığınız sanal masaüstünü kapatın. Shift + bir görev çubuğu düğmesine tıklama: Bir uygulamayı açın veya uygulamanın başka bir örneğini hızlıca açın. Control (Ctrl- Kontrol) + Shift + bir görev çubuğu düğmesine tıklamaBir uygulamayı yönetici olarak açın. Shift + bir görev çubuğu düğmesine sağ tıklama Uygulamanın pencere menüsünü gösterin. Shift + gruplanmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tıklama Grubun pencere menüsünü gösterin. Control (Ctrl- Kontrol) + gruplanmış bir görev çubuğu düğmesine tıklama Grup pencereleri arasında geçiş yapın. Windows logo tuşu + I Ayarlar’ı açın. backspace Ayarlar giriş sayfasına geri dönün., Arama kutusu olan herhangi bir sayfada yazın, Ayarlar’da arayın.

Arkadaşlar windowsu ne kadar kurcalarsanz o kadar iyi öğrenirsiniz. Daha benim bile bir çok bilmediğim mevzu var bu windows programında. Sene 1995’de windows 3 mü ne kullanıyordum başlat çubuğunu kaybettim nasıl olduysa iş yerinde ki bilgisayarlarda. Tabi o zamanlar herkes de bilgisayar yok tam da bilgisayarla işimizin olduğu akşam saatlerinde patron geldi. Daha doğru dürüst bilgisayarı bilmiyoruz o dönemde en fazla bilgisayar diyince aklımıza oyun computer tarzı teypli meypli bilgisayarlar geliyor akla. Neyse patron geldi windows başlat çubuğunu kaybettik biz kurcalayarak. Patron gelir gelmez söylemek zorunda kaldık “Patron başat menüsü çubuğumudur araç çubuğumudur nedir biz onu kurcalarken kaybettik ve geri getiremiyoruz ekrana” dedik patron bize ne dese iyi “nerenize soktunuz lan o çubuğu” 🙂 aslında kendi açısından haklıydı bize kızmakla sövüp saymakla ama kurcalamayarak öğrenemezdim bu bilgisayar denilen milenyum icadını.

Merak iyi dir ancak fazla kurcalamamak da gerekir teknolojik cihazları. Elinizin çarpması sonucu küçük bir hata size kaybettiğiniz zamanı kazandırır. Ufak ufak alıştırmalar yaparak windows kısa yollarını nasıl kullanacağınızı öğrenin. Gerçekten iyi bir öğrenimle dakikaların nasıl önemli olduğunu anlarsınız. An şu an. Çağımızda artık 60 yaşında bilgisayarı öğrenmiş kullanan X kuşağı ihtiyar delikanlıları var iken Z kuşağının windows kısa yollarını bilmemesi çok ayıp olur. Onun için biran evvel öğrenin. Machintosh bilgisayarların kullanımı windowsa benzesede aynı değildir.

Bir sonraki makalem PHP, JAVA, ASP ve benzer kodlama teknikleri hakkında genel bir yazı olacaktır. Şimdiden söyleyeyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu